my best figure skating

独断と偏見に基づく

My best free program of Jeremmy Abott


J. ABBOTT - 2010 US NATIONALS - FS

 

 

My best short program of Jeremmy Abott


2011 U.S. Nationals Jeremy Abbott SP

My best free program of Miki Ando


Miki Ando japan nationals 2007/2008 FS Carmen

My best short program of Miki Ando


Worlds 2007 Short Program 41 Miki Ando Japan